Menu

0278 – 一下 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 为了改变一下
 • 為了改變一下
 • Wèile gǎibiàn yīxià
 • Uây lợ cải ben í xa
 • vì một sự thay đổi
 • for a change

Ví dụ 2:

 • 闻一下某物
 • 聞一下某物
 • Wén yīxià mǒu wù
 • Uấn í xa mẩu u
 • ngửa cái gì đó một tý
 • to take a sniff of something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

30  +    =  34