Menu

0555 – 一定 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一定做某事
 • Phồn – 一定做某事
 • Pinyin – Yīdìng zuò mǒu shì
 • Bồi – Í tinh chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Phải làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be bound to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 在一定程度上
 • Phồn – 在一定程度上
 • Pinyin – Zài yīdìng chéngdù shàng
 • Bồi – Chai í tinh châng tu sang
 • Dịch tiếng Việt – Ở một mức độ nào đó
 • Dịch tiếng Anh – to a certain extent


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  27  =  35