Menu

0560 – 一般 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《般》的笔顺动画写字动画演示

《般》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这真不一般啊
 • Phồn – 這真不一般啊
 • Pinyin – Zhè zhēn bù yībān a
 • Bồi – Chưa chân bu i ban a
 • Dịch tiếng Việt – Điều này thực sự bất thường
 • Dịch tiếng Anh – This is quite something.

Ví dụ 2:

 • Giản – 早饭你一般都吃什么?
 • Phồn – 早飯你一般都吃什麼?
 • Pinyin – Zǎofàn nǐ yībān dōu chī shénme?
 • Bồi – Chảo phan nỉ i ban tâu chư sấ mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thường ăn gì vào bữa sáng?
 • Dịch tiếng Anh – What do you usually eat for breakfast?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

36  +    =  37