Menu

0280 – 一起 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我和他在一起
 • 我和他在一起
 • Wǒ hé tā zài yīqǐ
 • Ủa hứa tha chai i chỉ
 • Tôi đã ở bên anh ấy
 • I was with him

Ví dụ 2:

 • 发生了一起车祸
 • 發生了一起車禍
 • Fāshēngle yīqǐ chēhuò
 • Pha sâng lợ i chỉ chưa hua
 • Đã có một tai nạn xe hơi đồng thời
 • There was a car accident.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

59  +    =  61