Menu

0561 – 一边 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从一边到另一边
 • Phồn – 從一邊到另一邊
 • Pinyin – Cóng yībiān dào lìng yībiān
 • Bồi – Chúng i ben tao linh i ben
 • Dịch tiếng Việt – Từ bên này sang bên kia
 • Dịch tiếng Anh – from side to side

Ví dụ 2:

 • Giản – 街道的另一边
 • Phồn – 街道的另一邊
 • Pinyin – Jiēdào de lìng yībiān
 • Bồi – Chia tao tợ linh i ben
 • Dịch tiếng Việt – Phía bên kia đường
 • Dịch tiếng Anh – the other side of the street


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

56  +    =  57