Menu

0087 – 三 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《三》的笔顺动画写字动画演示

《三》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 三的平方是九
 • 三的平方是九
 • Sān de píngfāng shì jiǔ
 • San tợ pính pháng sư chiểu
 • Ba bình phương bằng chín.
 • Three squared equals nine.

Ví dụ 2:

 • 三/ 四点半
 • 三/ 四點半
 • Sān/ sì diǎn bàn
 • san / sư tẻn ban
 • ba / bốn giờ rưỡi
 • half past three/ four


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 三


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  29  =  39