Menu

0325 – 不但…而且… – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《但》的笔顺动画写字动画演示

《但》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《而》的笔顺动画写字动画演示

《而》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《且》的笔顺动画写字动画演示

《且》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 黑猩猩不但使用而且制造工具
 • Phồn – 黑猩猩不但使用而且製造工具
 • Pinyin – Hēixīngxīng bùdàn shǐyòng érqiě zhìzào gōngjù
 • Hêy xinh xinh bu tan sử dung ớ chỉa chư chao cung chuy
 • Dịch tiếng Việt – Tinh tinh không chỉ biết sử dụng mà còn biết chế tạo công cụ
 • Dịch tiếng Anh – Chimps not only use tools but make them.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他不但歌唱得好,而且还会作曲
 • Phồn – 他不但歌唱得好,而且還會作曲
 • Pinyin – Tā búdàn gē chàngdehǎo,érqiě háihuì zuòqǔ.
 • Tha bú tan cưa chang tơ hảo, ớ chỉa hái huây chua chuỷ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy hát rất hay, và trên hết anh ấy cũng có thể viết nhạc.
 • Dịch tiếng Anh – He sings very well, and on top of that he can also write music.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

5  +  3  =