Menu

0629 – 不得不 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不得不离开
 • Phồn – 我不得不離開
 • Pinyin – Wǒ bùdé bù líkāi
 • Bồi – Ủa pu tớ pù lí khai
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải đi
 • Dịch tiếng Anh – I have to push along.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不得不承认
 • Phồn – 我不得不承認
 • Pinyin – Wǒ bùdé bù chéngrèn
 • Bồi – Ủa pu tớ pù chấng rần
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải thừa nhận
 • Dịch tiếng Anh – I must admit that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  88  =  89