Menu

0628 – 不过 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 不过
 • Phồn thể – 再好不過!
 • Pinyin: Zài hǎo bùguò!
 • Tiếng Bồi: chai hảo bú cua!
 • Dịch Tiếng Việt: Không thể tốt hơn!
 • Dịch Tiếng Anh: (that‘s) cool!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 不过
 • Phồn thể: 我可拗不過他。
 • Pinyin: Wǒ kě niùbùguò tā.
 • Tiếng Bồi: úa khửa niêu bú cua tha.
 • Dịch Tiếng Việt: Tôi không thể ngăn anh ta lại.
 • Dịch Tiếng Anh: I won’t be able to persuade him.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  41  =  51