Menu

0587 – 中文 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她的中文很好
 • Phồn – 她的中文很好
 • Pinyin – Tā de zhōngwén hěn hǎo
 • Bồi – Tha tợ chung uấn hấn bảo
 • Dịch tiếng Việt – Tiếng Trung của cô ấy tốt
 • Dịch tiếng Anh – She knows Chinese very well.

Ví dụ 2:

 • Giản – 中文和日文有什么区别?
 • Phồn – 中文和日文有什麼區別?
 • Pinyin – Zhōngwén hé rìwén yǒu shé me qūbié?
 • Bồi – Chung uấn hứa rư uấn dẩu shứa mơ chuy bía?
 • Dịch tiếng Việt – Sự khác biệt giữa tiếng Trung và tiếng Nhật là gì?
 • Dịch tiếng Anh – What’s the difference between Chinese and Japanese?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  25  =  33