Menu

0530 – 为了- HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是为了你自己好
 • Phồn – 是為了你自己好
 • Pinyin – Shì wèile nǐ zìjǐ hǎo
 • Bồi – Sư uây lợ nỉ chư chỉ hảo
 • Dịch tiếng Việt – Vì lợi ích của riêng bạn
 • Dịch tiếng Anh – t’s for your own good

Ví dụ 2:

 • Giản – 别为了天气不愉快
 • Phồn – 別為了天氣不愉快
 • Pinyin – Bié wèile tiānqì bùyúkuài
 • Bồi – Bía uây lợ then chi bu duý khoai
 • Dịch tiếng Việt – Đừng buồn vì thời tiết
 • Dịch tiếng Anh – Don’t let the weather put you off.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

4  +  3  =