Menu

0842 – 举行 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《举》的笔顺动画写字动画演示

《举》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 音乐会露天举行
 • Phồn – 音樂會露天舉行
 • Pinyin – Yīnyuè huì lùtiān jǔxíng
 • Bồi – In duề huây lù thiên chủy xính
 • Dịch tiếng Việt – Hòa nhạc ngoài trời
 • Dịch tiếng Anh – The concert was held in the open air.

Ví dụ 2:

 • Giản – 婚礼不久就要举行
 • Phồn – 婚禮不久就要舉行
 • Pinyin – Hūnlǐ bùjiǔ jiù yào jǔxíng
 • Bồi – Huân lỉ pù chiểu dào chủy xính
 • Dịch tiếng Việt – Có một đám cưới được tổ chức
 • Dịch tiếng Anh – There was a wedding in the offing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  8  =  12