Menu

0277 – 也 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我也不是!
 • 我也不是!
 • Wǒ yě bùshì!
 • Úa dể bú sư!
 • cũng không phải tôi!
 • nor me!

Ví dụ 2:

 • 我也不/ 没
 • 我也不/ 沒
 • Wǒ yě bù/ méi
 • Úa dể bu /mấy
 • Tôi cũng không
 • neither do/ have I


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

25  +    =  32