Menu

0097 – 书 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《书》的笔顺动画写字动画演示

《书》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 书都卖完了
 • 書都賣完了
 • Shū dōu mài wánle
 • Su tâu mai oán lợ
 • Sách được bán hết sạch sẽ.
 • The books are all sold out.

Ví dụ 2:

 • 这本书要看
 • 這本書要看
 • zhèběn shū yàokàn
 • chưa bẩn su dao khan
 • Quyển sách này rất nên đọc.
 • need to read this book


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

32  +    =  34