Menu

0114 – 五 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 下个星期五
 • 下個星期五
 • Xià gè xīngqīwǔ
 • Xe cưa xinh chi ủ
 • thứ sáu tuần sau
 • next week on Friday

Ví dụ 2:

 • 在每个星期五
 • 在每個星期五
 • Zài měigè xīngqīwǔ
 • chai mẩy cưa xinh chi ủ
 • vào mỗi thứ sáu
 • on Fridays


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 五


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

5  +  2  =