Menu

0813 – 交通 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《交》的笔顺动画写字动画演示

《交》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《通》的笔顺动画写字动画演示

《通》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一起交通事故
 • Phồn – 一起交通事故
 • Pinyin – Yīqǐ jiāotōng shìgù
 • Bồi – I chỉ cheo thung sừ cù
 • Dịch tiếng Việt – Tai nạn giao thông
 • Dịch tiếng Anh – a traffic accident

Ví dụ 2:

 • Giản – 维持交通秩序
 • Phồn – 維持交通秩序
 • Pinyin – Wéichí jiāotōng zhìxù
 • Bồi – Uây chứ cheo thung chư xùy
 • Dịch tiếng Việt – Duy trì trật tự giao thông
 • Dịch tiếng Anh – direct the traffic


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

70  +    =  73