Menu

0944 – 亲戚 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《亲》的笔顺动画写字动画演示

《亲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《戚》的笔顺动画写字动画演示

《戚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我家还有亲戚在中国
 • Phồn – 我家還有親戚在中國
 • Pinyin – Wǒjiā hái yǒu qīnqī zài zhōngguó
 • Bồi – Ủa cha hái dẩu chin chi chai chung cúa
 • Dịch tiếng Việt – Gia đình tôi có người thân ở trung quốc
 • Dịch tiếng Anh – My family still has relatives in China.

Ví dụ 2:

 • Giản – 孩子现在由亲戚照看
 • Phồn – 孩子現在由親戚照看
 • Pinyin – Hái zǐ xiànzài yóu qīnqī zhàokàn
 • Bồi – Hái chử xiên chai dấu chin chi chao khan
 • Dịch tiếng Việt – Trẻ em hiện đang được người thân chăm sóc
 • Dịch tiếng Anh – The children are being cared for by a close relative.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

57  +    =  62