Menu

0085 – 人 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们每个人
 • 我們每個人
 • Wǒmen měi gèrén
 • Ủa mân mẩy cưa rấn
 • mỗi người trong chúng ta
 • each of us

Ví dụ 2:

 • 其他所有人
 • 其他所有人
 • Qítā suǒyǒu rén
 • Chí tha súa dẩu rấn
 • mọi người khác
 • everybody else


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

9  +  1  =