Menu

0047 – 今天 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天真热
 • 今天真熱
 • Jīntiān zhēn rè
 • Chin then chân rưa
 • Hôm nay trời nóng quá.
 • It’s so hot today.

Ví dụ 2:

 • 今天的报纸
 • 今天的報紙
 • Jīntiān de bàozhǐ
 • Chin then tợ bao chử
 • tờ báo ngày hôm nay
 • today’s paper


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

35  +    =  38