Menu

0722 – 付款 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《付》的笔顺动画写字动画演示

《付》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《款》的笔顺动画写字动画演示

《款》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用支票付款
 • Phồn – 用支票付款
 • Pinyin – Yòng zhīpiào fùkuǎn
 • Bồi – Dùng chư pèo phù khoản
 • Dịch tiếng Việt – Thanh toán bằng séc
 • Dịch tiếng Anh – to pay by cheque

Ví dụ 2:

 • Giản – 逾期不付款
 • Phồn – 逾期不付款
 • Pinyin – Yúqí bú fùkuǎn
 • Bồi – Dúy chí pú phù khoản
 • Dịch tiếng Việt – Thanh toán quá hạn
 • Dịch tiếng Anh – to fall behind with one’s payments


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.