Menu

0802 – 价格 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《价》的笔顺动画写字动画演示

《价》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《格》的笔顺动画写字动画演示

《格》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一条面包的价格
 • Phồn – 一條麵包的價格
 • Pinyin – Yītiáo miànbāo de jiàgé
 • Bồi – I théo miền pao tơ cha cứa
 • Dịch tiếng Việt – Giá của một ổ bánh mì
 • Dịch tiếng Anh – the cost of a loaf of bread

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们商定了价格
 • Phồn – 我們商定了價格
 • Pinyin – Wǒmen shāngdìngle jiàgé
 • Bồi – Ủa mân sang tình lơ cha cứa
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã đồng ý về giá cả
 • Dịch tiếng Anh – We have agreed a price.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

1  +  7  =