Menu

0958 – 任何 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《任》的笔顺动画写字动画演示

《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《何》的笔顺动画写字动画演示

《何》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在任何时候
 • Phồn – 在任何時候
 • Pinyin – Zài rènhé shíhòu
 • Bồi – Chai rần hứa sứ hầu
 • Dịch tiếng Việt – Bất cứ lúc nào
 • Dịch tiếng Anh – (at) any moment

Ví dụ 2:

 • Giản – 不相信任何人
 • Phồn – 不相信任何人
 • Pinyin – Bù xiāngxìn rènhé rén
 • Bồi – Pù xeng xìn rân hứa rấn
 • Dịch tiếng Việt – Đừng tin bất cứ ai
 • Dịch tiếng Anh – trust no one


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

56  +    =  62