Menu

0959 – 任务 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《任》的笔顺动画写字动画演示

《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 繁重的任务
 • Phồn – 繁重的任務
 • Pinyin – Fánzhòng de rènwù
 • Bồi – Phán chung tơ rần ù
 • Dịch tiếng Việt – Nhiệm vụ khó khăn
 • Dịch tiếng Anh – arduous tasks

Ví dụ 2:

 • Giản – 她立刻就完成了任务
 • Phồn – 她立刻就完成了任務
 • Pinyin – Tā lìkè jiù wánchéngle rènwù
 • Bồi – Tha li khừa chiêu oán chấng lơ rần ù
 • Dịch tiếng Việt – Cô hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.
 • Dịch tiếng Anh – She finished the assignment in no time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

6  +    =  10