Menu

0558 – 一样 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我也一样!
 • Phồn – 我也一樣!
 • Pinyin – Wǒ yě yīyàng!
 • Bồi – Úa dể í dang!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cũng như vậy
 • Dịch tiếng Anh – same here!

Ví dụ 2:

 • Giản – 像这个一样的
 • Phồn – 像這個一樣的
 • Pinyin – Xiàng zhège yīyàng de
 • Bồi – Xeng chưa cưa í dang tợ
 • Dịch tiếng Việt – Giống như cái này vậy
 • Dịch tiếng Anh – like this


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

62  +    =  63