Menu

0557 – 一会儿 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们一会儿说话,一会儿唱歌
 • Phồn – 他們一會兒說話,一會兒唱歌
 • Pinyin – Tāmen yīhuǐ’er shuōhuà, yīhuǐ’er chànggē
 • Bồi – Tha mân í huây sua hoa, í huây ơ chang cơ
 • Dịch tiếng Việt – Họ nói chuyện được một lúc thì lại hát hò
 • Dịch tiếng Anh – Sometimes they speak, sometimes they break into song.

Ví dụ 2:

 • Giản – 请等一会儿
 • Phồn – 請等一會兒
 • Pinyin – Qǐng děng yīhuǐ’er
 • Bồi – Chính tẩng í huây ơ
 • Dịch tiếng Việt – Xin vui lòng chờ trong giây lát
 • Dịch tiếng Anh – Hold on a moment, please.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

24  +    =  25