Menu

0043 – 会 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 做饭
 • 會做飯的人
 • Huì zuòfàn de rén
 • huây chua phan tợ rấn
 • một người biết nấu ăn
 • a good cook

Ví dụ 2:

 • 他可能会来
 • 他可能會來
 • Tā kěnéng huì lái
 • tha khửa nấng huây lái
 • Có lẽ anh ấy sẽ đến
 • Perhaps he’ll come


Các chữ Hán đồng âm

 • 贿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

38  +    =  41