Menu

0145 – 住 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《住》的笔顺动画写字动画演示

《住》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你住哪儿?
 • 你住哪兒?
 • Nǐ zhù nǎ’er?
 • Bồi – Nỉ chu nả ơ?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn sống ở đâu?
 • Dịch tiếng Anh – Where do you live?

Ví dụ 2:

 • 我住三层
 • 我住三層
 • Wǒ zhù sān céng
 • Bồi – Ủa chu san chấng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sống ở tầng ba.
 • Dịch tiếng Anh – I live on the third floor.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  49  =  59