Menu

0516 – 体育 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 游泳/ 体育大赛
 • Phồn – 游泳/ 體育大賽
 • Pinyin – Yóuyǒng/ tǐyù dàsài
 • Bồi – Dấu dủng / thỉ duy ta sai
 • Dịch tiếng Việt – Thi bơi / thể thao
 • Dịch tiếng Anh – a swimming/ sports gala

Ví dụ 2:

 • Giản – 他爱好体育,尤其喜欢踢足球
 • Phồn – 他愛好體育,尤其喜歡踢足球
 • Pinyin – Tā àihào tǐyù, yóuqí xǐhuān tī zúqiú
 • Bồi – Tha ai hao thỉ duy, dấu chí xỉ hoan thi chú chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thích thể thao, đặc biệt là bóng đá
 • Dịch tiếng Anh – He loves sport, especially football.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

8  +  2  =