Menu

0600 – 作业 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 做课外作业
 • Phồn – 做課外作業
 • Pinyin – Zuò kèwàizuòyè
 • Bồi – Chua khưa oai chua dê
 • Dịch tiếng Việt – Làm bài tập
 • Dịch tiếng Anh – to do one’s prep

Ví dụ 2:

 • Giản – 把作业做完
 • Phồn – 把作業做完
 • Pinyin – Bǎ zuòyè zuò wán
 • Bồi – Bả chua dê chua oán
 • Dịch tiếng Việt – Làm hết bài tập về nhà
 • Dịch tiếng Anh – finish doing one’s homework


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

1  +  2  =