Menu

0609 – 保护- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 保护私人资料
 • Phồn – 保護私人資料
 • Pinyin – Bǎohù sīrén zīliào
 • Bồi – Pảo hù sư rấn chư liêu
 • Dịch tiếng Việt – Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Dịch tiếng Anh – data protection

Ví dụ 2:

 • Giản – 被提供了警方保护的
 • Phồn – 被提供了警方保護的
 • Pinyin -Bèi tígōngle jǐngfāng bǎohù de
 • Bồi – Pây thí cung lơ chỉnh phang pảo hù tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cung cấp với cảnh sát bảo vệ
 • Dịch tiếng Anh – to be offered police protection


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

1  +  1  =