Menu

0572 – 元 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《元》的笔顺动画写字动画演示

《元》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这一章讲了波兰语的元音表
 • Phồn – 這一章講了波蘭語的元音表
 • Pinyin – Zhè yī zhāng jiǎngle bōlán yǔ de yuán yīn biǎo
 • Bồi – Chưa i chang chẻng lợ bua lán duỷ tợ doén in bẻo
 • Dịch tiếng Việt – Chương này nói về bảng nguyên âm Ba Lan
 • Dịch tiếng Anh – This chapter introduces the vocalic inventory of Polish.

Ví dụ 2:

 • Giản – 柳公子参加会试,中了会元
 • Phồn – 柳公子參加會試,中了會元
 • Pinyin – Liǔ gōngzǐ cānjiā huì shì, zhōngle huì yuán
 • Bồi – Liểu cung chử chan cha huây sư, chung lợ huây doén
 • Dịch tiếng Việt – Lưu công tử tham gia hội thí và giành được ngôi vị quán quân
 • Dịch tiếng Anh – Junior Lord Liu took the metropolitan examination and came first place.


Các chữ Hán đồng âm

 • 円: yen (Japanese currency); Japanese variant of 圓|圆;
 • 原: former; original; primary; raw; level; cause; source;
 • 员: person; employee; member;
 • 員: member
 • 园: site used for public recreation; land used for growing plants;
 • 圆: circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify;
 • 垣: wall;
 • 塬: plateau, esp. Loess Plateau of northwest China 黃土高原|黄土高原[Huang2 tu3 Gao1 yuan2];
 • 媛: beautiful (woman);
 • 嫄: name of an empress;
 • 援: to help; to assist; to aid;
 • 橼: Citrus medica;
 • 沅: Yuan river in Guizhou and Hunan;
 • 湲: rushing (water);
 • 源: root; source; origin;
 • 爰: therefore; consequently; thus; hence; thereupon; it follows that; where?; to change (into); ancient unit of weight and money;
 • 猭: ape; Hylobates agilis;
 • 猿: ape;
 • 笎: bamboo with black patches;
 • 縁: Japanese variant of 緣|缘;
 • 缘: cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along;
 • 羱: large-horned wild goat;
 • 芫: lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine;
 • 蚖: Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton;
 • 蝝: locust larva without wings;
 • 螈: salamander; newt;
 • 袁: long robe (old);
 • 辕: shafts of a cart or carriage
 • 邧: place name;
 • 騵: chestnut horse with white belly;
 • 鼋: sea turtle;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 元


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

6  +  3  =