Menu

0538 – 先 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《先》的笔顺动画写字动画演示

《先》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 先来先招待
 • Phồn – 先來先招待
 • Pinyin – Xiān lái xiān zhāodài
 • Bồi – Xen lái xẻn chao tai
 • Dịch tiếng Việt – Ai đến trước được phục vụ trước
 • Dịch tiếng Anh – First come, first served.

Ví dụ 2:

 • Giản – 先把客人让进屋
 • Phồn – 先把客人讓進屋
 • Pinyin – Xiān bǎ kèrén ràng jìn wū
 • Bồi – Xen bả khưa rấn rang chin u
 • Dịch tiếng Việt – Hãy để khách vào trước
 • Dịch tiếng Anh – invite guests to enter a room first


Các chữ Hán đồng âm

 • 仙: immortal;
 • 孅: cunning; slender;
 • 憸: artful; flattering;
 • 掀: to lift (a lid); to rock; to convulse;
 • 暹: sunrise;
 • 杴: shovel; variant of 鍁|锨[xian1];
 • 氙: xenon (chemistry);
 • 祆: Ormazda, the Sun God of the Zoroastrians and Manicheans; the Sun God;
 • 秈: common rice;
 • 籼: long-grained rice; same as 秈;
 • 繊: Japanese variant of 纖|纤;
 • 纤: fine; delicate; minute;
 • 跹: to manner of dancing; to walk around;
 • 酰: acid radical; -acyl (chemistry);
 • 铦: fish-spear; sharp;
 • 锨: shovel;
 • 韱: wild onions or leeks;
 • 鲜: fresh; bright (in color); delicious; tasty; delicacy; aquatic foods;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

4  +  3  =