Menu

0906 – 免费 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《免》的笔顺动画写字动画演示

《免》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《费》的笔顺动画写字动画演示
《费》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 第一杯是免费的
 • Phồn – 第一杯是免費的
 • Pinyin – Dì yī bēi shì miǎnfèi de
 • Bồi – Ti i pây sừ miển phây tơ
 • Dịch tiếng Việt – Thức uống đầu tiên là miễn phí
 • Dịch tiếng Anh – First drink is on the house.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不赞成免费食物
 • Phồn – 我不贊成免費食物
 • Pinyin – Wǒ bù zànchéng miǎnfèi shíwù
 • Bồi – Ủa pù chan chấng miển phây sứ ù
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không chấp nhận được thức ăn miễn phí
 • Dịch tiếng Anh – I didn’t go in for the free food.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

6  +  1  =