Menu

0963 – 入口 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《入》的笔顺动画写字动画演示

《入》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 某处的入口
 • Phồn – 某處的入口
 • Pinyin – Mǒu chǔ de rùkǒu
 • Bồi – Mấu chủ tơ ru khẩu
 • Dịch tiếng Việt – Lối vào nơi nào đó
 • Dịch tiếng Anh – the entrance to something

Ví dụ 2:

 • Giản – 从右边第一个入口进入
 • Phồn – 從右邊第一個入口進入
 • Pinyin – Cóng yòubiān dì yī gè rùkǒu jìnrù
 • Bồi – Chúng dầu piên ti i cừa ru khẩu chin rù
 • Dịch tiếng Việt – ĐI từ lối vào đầu tiên bên phải
 • Dịch tiếng Anh – Take the first entrance on the right.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

2  +  7  =