Menu

0951 – 全部 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《全》的笔顺动画写字动画演示

《全》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《部》的笔顺动画写字动画演示

《部》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请全部付清!
 • Phồn – 請全部付清!
 • Pinyin – Qǐng quánbù fù qīng!
 • Bồi – Chỉnh choán pù phu chinh!
 • Dịch tiếng Việt – Hãy trả lại tất cả!
 • Dịch tiếng Anh – Pay up,please!

Ví dụ 2:

 • Giản – 她全部都拿走了!
 • Phồn – 她全部都拿走了!
 • Pinyin – Tā quánbù dōu ná zǒule!
 • Bồi – Tha choán pù tâu ná chẩu lơ!
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã lấy rất nhiều!
 • Dịch tiếng Anh – She’s taken the lot!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  30  =  38