Menu

0381 – 公园 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 房子在公园的后面
 • Phồn – 房子在公園的後面
 • Pinyin – Fángzi zài gōngyuán de hòumiàn
 • Bồi – Pháng chự chai cung doén tợ hâu men
 • Dịch tiếng Việt – Ngôi nhà ở đằng sau công viên.
 • Dịch tiếng Anh – The house backs the park.

Ví dụ 2:

 • Giản – 公园位于城市中心
 • Phồn – 公園位於城市中心
 • Pinyin – Gōngyuán wèiyú chéngshì zhōngxīn
 • Bồi – Cung doén uây duý chấng sư chung xin
 • Dịch tiếng Việt – Công viên nằm ở trung tâm thành phố.
 • Dịch tiếng Anh – The park is located in the center of the city.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

20  +    =  28