Menu

0741 – 公里 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 爆炸的声音传到了几公里以外
 • Phồn – 爆炸的聲音傳到了幾公里以外
 • Pinyin – Bàozhà de shēngyīn chuán dàole jǐ gōnglǐ yǐwài
 • Bồi – Pao chào tơ sâng in choán tào lơ chỉ cung lỉ ỉ oài
 • Dịch tiếng Việt – Âm thanh của vụ nổ đạt đến vài km.
 • Dịch tiếng Anh – The sound of the explosion carried for kilometers.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有一公里
 • Phồn – 有一公里
 • Pinyin – Yǒuyī gōnglǐ
 • Bồi – Dẩu i cung lỉ
 • Dịch tiếng Việt –  Nó khoảng1 km
 • Dịch tiếng Anh – It is one kilometre.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  80  =  87