Menu

0058 – 六 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《六》的笔顺动画写字动画演示

《六》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天是星期六
 • 在一個人自己的家裡
 • Jīntiān shì xīngqīliù.
 • Chin then sư xinh chi liêu
 • Hôm nay là thứ bảy.
 • Today is Saturday.

Ví dụ 2:

 • 礼拜六你来我家吃饭吧!
 • 禮拜六你來我家吃飯吧!
 • Lǐbàiliù nǐ lái wǒjiā chīfàn ba!
 • Lỉ bai liêu nỉ lái ủa cha chư phan ba!
 • Thứ bảy này bạn hãy đến nhà tôi ăn cơm nhé!
 • Come over for a meal on Saturday.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 六


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  57  =  64