Menu

0384 – 关 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把好质量关
 • Phồn – 把好質量關
 • Pinyin – Bǎ hǎo zhìliàng guān
 • Bồi – Bá hảo chư leng quan
 • Dịch tiếng Việt – đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng
 • Dịch tiếng Anh – ensure quality standards

Ví dụ 2:

 • Giản – 请把音乐声音关小!
 • Phồn – 請把音樂聲音關小!
 • Pinyin – Qǐng bǎ yīnyuè shēngyīn guān xiǎo!
 • Bồi – Chính bả in duê sâng in quan xẻo!
 • Dịch tiếng Việt – Làm ơn vặn nhỏ nhạc xuống!
 • Dịch tiếng Anh – Please turn the music down!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  51  =  58