Menu

0937 – 其中 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《其》的笔顺动画写字动画演示

《其》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

其中

Simplified/traditional characters

其中 in English

qí zhōng

 • among
 • in
 • included among these

HSK level

Characters

 • 其 (qí): his; her; its; their; that; such; it (refers to sth preceding it);
 • 中 (zhōng): within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; (dialect) OK; all right;

Sentence examples with 其中

 • 我买的水果很多,其中包括葡萄。
  Wǒ mǎi de shuǐguǒ hěnduō, qízhōng bāokuò pútáo.

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 其中,她母亲就很担心
 • Phồn – 其中,她母親就很擔心
 • Pinyin – Qízhōng, tā mǔqīn jiù hěn dānxīn
 • Bồi – Chí chung, tha mủ chin chiêu hẩn tan xin
 • Dịch tiếng Việt – Trong số đó, mẹ cô ấy rất lo lắng.
 • Dịch tiếng Anh – Her mother for one was worried.

Ví dụ 2:

 • Giản – 其中的原因不难理解
 • Phồn – 其中的原因不難理解
 • Pinyin – Qízhōng de yuányīn bù nán lǐjiě
 • Bồi – Chí chung tơ doán in pù nán lí chỉa
 • Dịch tiếng Việt – Thật dễ dàng để hiểu được lý do
 • Dịch tiếng Anh – It is easy to understand why.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

1  +  5  =