Menu

0914 – 内 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《内》的笔顺动画写字动画演示

《内》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在射击距离内
 • Phồn – 在射擊距離內
 • Pinyin – Zài shèjí jùlí nèi
 • Bồi – Chài sừa chí chùy lí nầy
 • Dịch tiếng Việt – Trong phạm vi
 • Dịch tiếng Anh – within (firing) range

Ví dụ 2:

 • Giản – 包括在价格内
 • Phồn – 包括在價格內
 • Pinyin – Bāokuò zài jiàgé nèi
 • Bồi – Pao khùa chai cha cứa nầy
 • Dịch tiếng Việt – Bao gồm trong giá cả
 • Dịch tiếng Anh – included in the price


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  28  =  38