Menu

0138 – 再见 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《再》的笔顺动画写字动画演示

《再》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 即使现在他仍然渴求再见她一面
 • 即使現在他仍然渴求再見她一面
 • Jíshǐ xiànzài tā réngrán kěqiú zàijiàn tā yīmiàn
 • Bồi – Chí sử xen chai tha rấng rán khửa chiếu chai chen tha i men
 • Dịch tiếng Việt – Ngay cả bây giờ anh vẫn mong được gặp lại cô.
 • Dịch tiếng Anh – Even now he hungered for her again, just to see her face

Ví dụ 2:

 • 一想到要再见他一面,她就很紧张
 • 一想到要再見他一面,她就很緊張
 • Yī xiǎngdào yào zàijiàn tā yīmiàn, tā jiù hěn jǐnzhāng
 • Bồi –  I xẻng tao dao chai chen tha i men, tha chiêu hẩn chin chang
 • Dịch tiếng Việt – Cô lo lắng trước ý định gặp lại anh.
 • Dịch tiếng Anh – She was nervous at the idea of meeting him again


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  22  =  27