Menu

0805 – 减少 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《减》的笔顺动画写字动画演示

《减》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《少》的笔顺动画写字动画演示

《少》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 学生的人数减少了
 • Phồn – 學生的人數減少了
 • Pinyin – Xuéshēng de rénshù jiǎnshǎole
 • Bồi – Xuế sâng tơ rấn sừ chiển sảo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Số lượng sinh viên đã giảm xuống
 • Dịch tiếng Anh – The number of students were reduced.

Ví dụ 2:

 • Giản – 把名单减少到3个
 • Phồn – 把名單減少到3個
 • Pinyin – Bǎ míngdān jiǎnshǎo dào 3 gè
 • Bồi – Pả mính tan chiển sảo tào san cừa
 • Dịch tiếng Việt – để thu hẹp danh sách (xuống còn ba)
 • Dịch tiếng Anh – to narrow the list down (to three)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

86  +    =  90