Menu

0804 – 减肥 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《减》的笔顺动画写字动画演示

《减》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《肥》的笔顺动画写字动画演示

《肥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 开始减肥节食
 • Phồn – 開始減肥節食
 • Pinyin – Kāishǐ jiǎnféi jiéshí
 • Bồi – Khai sử chiển phây chía sứ
 • Dịch tiếng Việt – Bắt đầu chế độ ăn kiêng giảm cân
 • Dịch tiếng Anh – to go on a diet

Ví dụ 2:

 • Giản – 实行减肥节食
 • Phồn – 實行減肥節食
 • Pinyin – Shíxíng jiǎnféi jiéshí
 • Bồi – Sư xính chiển phây chía sứ
 • Dịch tiếng Việt – Thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân
 • Dịch tiếng Anh – to be on a diet


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

6  +  3  =