Menu

0653 – 出发 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《发》的笔顺动画写字动画演示
《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从家里出发
 • Phồn – 從家裡出發
 • Pinyin – Cóng jiālǐ chūfā
 • Bồi – Chúng cha lỉ chu pha
 • Dịch tiếng Việt – lên đường từ nhà
 • Dịch tiếng Anh – to set out from home

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们该出发了
 • Phồn – 我們該出發了
 • Pinyin – Wǒmen gāi chūfāle
 • Bồi – Ủa mấn cai chu pha lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta nên đi rồi
 • Dịch tiếng Anh – I think we’d better be heading off.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  79  =  89