Menu

0652 – 出差 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《差》的笔顺动画写字动画演示

《差》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他去外地出差
 • Phồn – 他去外地出差
 • Pinyin – Tā qù wàidì chūchāi
 • Bồi – Tha chùy oài tì chu chai
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đi công tác
 • Dịch tiếng Anh – He went away on business.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我常常去北京出差
 • Phồn – 我常常去北京出差
 • Pinyin – Wǒ chángcháng qù běijīng chūchāi
 • Bồi – Ủa cháng cháng chùy pẩy chinh chu chai
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thường đến Bắc Kinh để kinh doanh
 • Dịch tiếng Anh – I often go to Beijing on business.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

27  +    =  37