Menu

0654 – 出生 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她出生在英国
 • Phồn – 她出生在英國
 • Pinyin – Tā chūshēng zài yīngguó
 • Bồi – Tha chu sâng chài dính cúa
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy được sinh ra ở Anh
 • Dịch tiếng Anh – She was born in Britain.

Ví dụ 2:

 • Giản – 上周,三只羔羊出生了
 • Phồn – 上週,三隻羔羊出生了
 • Pinyin – Shàng zhōu, sān zhī gāoyáng chūshēngle
 • Bồi – Sàng châu, san chư cao dáng chu sâng lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tuần trước, ba chú cừu đã chào đời
 • Dịch tiếng Anh – Three lambs fell last week.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 生Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 生


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

5  +    =  9