Menu

0012 – 出租车 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《租》的笔顺动画写字动画演示

《租》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: TÔ XUẤT XA
 • Phát âm bồi: Chu chu chưa
 • Pinyin: Chūzū chē
 • Phồn thể: 出租車
 • Nghĩa tiếng Anh: taxi, cab
 • Nghĩa tiếng Việt: taxi


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你的出租车来了
 • 你的出租車來了
 • Nǐ de chūzū chē láile
 • Nỉ tợ chu chu chưa lái lợ
 • Taxi của bạn đến rồi
 • here’s your taxi

Ví dụ 2:

 • 我在哪儿能打到出租车?
 • 我在哪兒能打到出租車?
 • Wǒ zài nǎ’er néng dǎ dào chūzū chē?
 • Ủa chai nả ơ nấng tả tao chu chu chưa?
 • Tôi có thể bắt taxi ở đâu?
 • Where can I get a taxi?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

66  +    =  76