Menu

0369 – 分 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她把苹果一分为二
 • Phồn – 她把蘋果一分為二
 • Pinyin – Tā bǎ píngguǒ yī fēn wéi èr
 • Bồi – Tha bả pính của i phân uấy ơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chia táo làm đôi.
 • Dịch tiếng Anh – She divided the apple in half.

Ví dụ 2:

 • Giản – 该书分上下两集
 • Phồn – 該書分上下兩集
 • Pinyin – Gāi shū fēn shàngxià liǎng jí
 • Bồi – Gai su phân sang xa lẻng chí
 • Dịch tiếng Việt – Cuốn sách này được chia thành hai phần.
 • Dịch tiếng Anh – This book is divided into two parts.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 分


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

1  +  1  =