Menu

0737 – 刚 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《刚》的笔顺动画写字动画演示
《刚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 水温刚好
 • Phồn – 水溫剛好
 • Pinyin – Shuǐwēn gānghǎo
 • Bồi – Suẩy uân cang hảo
 • Dịch tiếng Việt – Nhiệt độ của nước vừa phải.
 • Dịch tiếng Anh – The temperature of the water was just right.

Ví dụ 2:

 • Giản – 现在刚过1点钟
 • Phồn – 現在剛過1點鐘
 • Pinyin – Xiànzài gāngguò 1 diǎn zhōng
 • Bồi – Xiên chài cang cùa i tiển chung
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ sau 1 giờ
 • Dịch tiếng Anh – It is now just after one o’clock.


Các chữ Hán đồng âm

 • 冈: ridge; mound;
 • 堈: earthen jug, crock, cistern;
 • 堽: mound;
 • 岡: Okayama
 • 杠: flagpole; footbridge;
 • 笐: bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates;
 • 纲: head rope of a fishing net; guiding principle; key link; class (taxonomy); outline; program;
 • 缸: jar; vat; classifier for loads of laundry; CL:口[kou3];
 • 罡: stars of the Big Dipper that constitute the tail of the dipper;
 • 肛: rectal prolapse; variant of 肛[gang1];
 • 舡: boat; ship;
 • 釭: hanging bowl for lamp or fish;
 • 钢: steel; hard; strong


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

5  +  1  =